RANSTAD SPARRIS
Ranstad Sparris


Pacific Purple

 
Ranstad Sparris
Verksamheten startade sommaren 2004 med uppdrivning av 3000 plantor från frön som utplanterades på friland med tillgång till konstbevattning. Under våren 2005 flyttades plantorna till huvudåkern samtidigt som 3000 nya frön såddes för utplantering 2006.

Till skillnad från de flesta kommersiella odlingarna i Sverige har vi valt att inte köpa färdiga plantor utan i stället börja från fröstadiet. Även om arbetsbördan blir större och tiden fram till första skörd blir längre, ger denna strategi en större flexibilitet i val av plantmaterial samt lägre investerings-kostnader.

PlanteringGårdenFörsäljning

Copyright © 2010 Anders Wetterholm, Ranstad Sparris • Tel: 0485-23554 • 070-654 3805 • e-mail info@ranstadspsrris.com